Brandskyddsansvarig

Kurs för dig som är bostadsrättsföreningens brandskyddsansvarig.
Vi går bland annat igenom:
Ansvarsfördelning, Lagar och förordningar, Brandskyddspolicy, Verksamhets- och byggnadsbeskrivning, Risker i verksamheten, Brandskyddsorganisation, Utbildning, Brandskyddsregler, Drift & Underhåll samt Egenkontroll.

Detaljer

  • Start: 2019-05-20 18:00
  • Slut: 2019-05-20 21:00
  • Län: Skåne län
  • Ort: Malmö
  • Plats/adress: Anticimex, Agnesfridsvägen 193
  • Medlem, pris/person: 2300
  • Övriga, pris/person: 4600
  • Mat ingår: Ja
  • Sista anmälningsdatum: 2019-05-06
Anmälan

Kontaktperson