Lagar och regler för dig i bostadsrätt

Vad gör man med en störande granne och får man neka en person medlemskap i bostadsrättsföreningen? Här följer ett axplock av återkommande frågor och ärenden som boende och styrelse i en bostadsrättsförening kan ställas inför.

Vilka lagar gäller?

Utöver stadgarna finns en rad lagar och regler som alla bostadsrättsföreningar och boende måste följa. De lagar som en bostadsrättsförening berörs mest av är "Bostadsrättslagen" och "Lagen om ekonomiska föreningar". Det kan också hända att din förening har egna regler som gäller just er förening.

Vad är stadgar?

Varje förening har en uppsättning stadgar som ska följas av alla bostadsrättshavare i föreningen. Stadgarna antas av medlemmarna i föreningen vid den konstituerande stämman och är de grundläggande bestämmelser som gäller i bostadsrättsföreningen. Det som måste finnas med i stadgarna finns specificerat i bostadsrättslagen.

Förvaltning för brf

Juridisk rådgivning

För bostadsrättsföreningar som köper fastighetsförvaltning av Riksbyggen finns möjligheten att få rådgivning och stöd i de juridiska frågor och problem som uppstår.

Få reda på mer