Kooperativa hyresrätter

Här hittar du våra kooperativa hyresrätter.

Att bo i en kooperativ hyresrätt ger dig stort inflytande över ditt boende men med en relativt låg ekonomisk insats. Det kan enklast beskrivas som en mellanform mellan bostadsrätt och hyresrätt.