Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Riksbyggens uthyrningspolicy och regler (hyrespolicy)

I Riksbyggens uthyrningsverksamhet ska alla sökande ha tillgång till samma information, ha samma möjligheter att söka en bostad och behandlas lika i bedömningen av om man uppfyller de villkor som ställs för att hyra lägenhet hos Riksbyggen.

Val av hyresgäst sker utifrån hur länge den sökande haft en aktiv intresseanmälan, Riksbyggen förbehåller sig dock rätten att välja annan hyresgäst med förtur (se punkt 3 och 4 nedan).

Uthyrning sker i första hand till privatpersoner eller i förekommande fall till kommunen, om avtal träffas härom.

Följande regler gäller uthyrning:

 1. Lediga lägenheter annonseras på riksbyggen.se och förmedlas i huvudsak via Riksbyggens intressekö (se förtydligande nedan). I de fall avtal tecknas med extern förmedling, såsom kommunal bostadsförmedling, avtalas om den andel lägenheter som ska annonseras och förmedlas av den externa förmedlingen.
 2. Grundprincipen för fördelning av lediga lägenheter är att den med längst kötid erbjuds att teckna kontrakt, detta under förutsättning att den sökande uppfyller Riksbyggens kriterier för uthyrning. När kontrakt erhålls nollställs kötiden.
 3. Hos Riksbyggen anställd personal som inte redan bor i en av Riksbyggens lägenheter kan av förvaltningsmässiga skäl ges förtur till en ledig lägenhet innan den publiceras. Eventuell uthyrning till anställd enligt ovan beslutas av VD.
 4. Förtur kan även ges till hyresgäster som bott länge hos Riksbyggen och skött sitt boende, personer som fått arbete i kommunen samt personal vid företagsetablering eller företagsutveckling i kommunen.
 5. Den som anmäler sitt intresse och därmed placerar sig i kö för att hyra, måste för att behålla sin plats i kön aktivt svara på lägenhetserbjudanden. Vid negativt svar på erbjudande vid 3 tillfällen, placeras den sökande som passiv i 6 månader. Efter 6 månader erbjuds den sökande att återfå sin plats i kön. Intresseanmälan gäller för ett år och måste därefter förnyas.
 6. När ett fastighetsköp blir offentligt läggs det upp en information på hemsidan om när man kan anmäla sitt intresse. Vid nyproduktion skall objekten göras tillgängliga för intresseanmälning tidigast 6 månader före beräknad inflyttning. Kötiden räknas från denna tidpunkt.
 7. För att bli godkänd som hyresgäst ska en person uppfylla följande krav.
  a. Vara minst 18 år.
  b. Inte ha skulder eller betalningsanmärkningar som hänför sig till hyror eller avgifter kopplat till tidigare boende. Vid övriga betalningsanmärkningar görs en individuell prövning.
  c. Den ekonomiska situationen ska vara sådan att överskottet efter hyran för den sökta lägenheten uppfyller konsumentverkets miniminorm för skälig standard, för familjens storlek. Den tilltänkta hyresgästen ska ha inkomst från arbete, pension, A-kassa eller studiemedel. Andra typer av inkomster, exempelvis sjukersättning, föräldrapenning, bostadsbidrag, etableringsstöd, bostadstillägg, bankmedel, livränta eller liknande bedöms individuellt.
  d. Säkerhet i form av pant eller borgen kan komma att krävas.
  e. Sökanden ska vid förfrågan uppvisa referenser från senast egna boende.
 8. Vid lägenhetsuthyrning förutsätts att hyresgästen avser använda lägenheten för eget boende.
 9. Riktlinjer för begränsning av antal boende per lägenhet (vuxna och barn)
  a. 1 rum och kök max 3 personer
  b. 2  rum och kök max 4 personer
  c. 3  rum och kök max 6 personer
  d. 4  rum och kök max 8 personer
  e. 5  rum och kök max 10 personer
 10. Andrahandsuthyrning kräver tillstånd från Fastighetsägaren. För tillstånd krävs beaktansvärda skäl, exempelvis tillfälligt arbete/studier på annan ort eller längre utlandsvistelse.
 11. Gällande hemförsäkring ska finnas under hela hyrestiden. Ansvar att teckna försäkring åligger hyresgästen.

Undantag från dessa regler kan medges på grund av särskilda skäl, till exempel personer med sociala eller psykiska problem. För sådant undantag krävs att det finns det stöd och den uppbackning som är nödvändigt för att den sökande ska kunna fullgöra sina skyldigheter som hyresgäst.

Ovan gäller uthyrning av lägenheter i lägenhetsbestånd ägda av Riksbyggen men rekommenderas att gälla även där Riksbyggen är eller ska bli delägare.