Att köpa en nyproducerad bostadsrätt

Intresserad av att köpa ny bostadsrätt? Tiden mellan beslut om köp av och inflyttning är olika lång, beroende på i vilket skede du kommer in som köpare. Du får information löpande om utvecklingen av ditt nya hem under tiden mellan avtal och inflyttning när du köper bostadsrätt genom Riksbyggen.

Så går det till när du köper en bostadsrätt av oss: 

 1. Hitta din drömbostad 
  Sök bland våra bostadsrätter i hela landet
 2. Anmäl ditt intresse för en eller flera bostadsrätter
  När du hittat en lägenhet (eller flera) du är intresserad av att köpa gör du en intresseanmälan. Då får du löpande information om projektet och visningar (se projektets individuella sida för anmälan). Är du intresserad av och vill köpa en redan färdigställd bostadsrätt kan du ofta göra en intresseanmälan vid visningstillfället. Som medlem i Riksbyggen Förtur kan du se och välja nyproducerade bostäder innan de finns tillgängliga för allmänheten. Anmäl dig till Förtur här.
 3. Teckna ett förhandsavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen
  Det garanterar dig som köpare att förvärva en viss lägenhet. Avtalet grundas på föreningens kostnadskalkyl som är registrerad av Bolagsverket. När du tecknar förhandsavtalet görs en kreditupplysning och du får per post en faktura på förskottsbeloppet som är en del av handpenningen.
 4. Underteckna upplåtelseavtal och betala handpenning
  När föreningens slutliga ekonomiska plan är registrerad av Bolagsverket, skickar vi upplåtelseavtalet till dig. Avtalet undertecknas och returneras därefter till oss. Sedan skickar vi fakturan på handpenningen för din nya bostad. Det vanliga är att du betalar 10 procent av insatsen med avdrag för förskottet som betalades i samband med tecknandet av förhandsavtalet. 
 5. Välj inredning till din nya bostad
  Om du har tecknat dig i ett tidigt skede för en bostad kan du i flera av våra projekt göra vissa fasta inredningsval och därmed sätta din prägel på ditt nya hem. Vilka möjligheter du har att påverka beror på vilket projekt du köper i och i vilket skede av utvecklingen du kommer in som köpare. Information om detta får du från ansvarig säljare för projektet. Tillvalsavtalet är en separat uppgörelse mellan dig och Riksbyggen. Du betalar 20 procent av tillvalskostnaden i samband med din beställning och resterande summa i samband med inflyttning. 
 6. Flytta in och gör din slutbetalning
  På dagen för tillträde ska slutbetalningarna för lägenheten inklusive dina tillval och betalning av månadsavgiften vara gjorda (årsavgiften betalas månadsvis i förskott, från och med tillträdesdagen). När betalningen är erlagd får du nycklarna till ditt nya hem. Vid tillträdet överlämnas en Bopärm som innehåller drifts- och skötselanvisningar. För att förbereda dig på inflyttningen skickar vi i god tid innan ut information via nyhetsbrev eller ordnar informationsträffar.
 7. Besiktning och garanti
  I samband med att alla byggnadsarbeten är slutförda sker en slutbesiktning av en sakkunnig besiktningsman. Därefter gäller en garantitid på fem år. Efter två år genomförs en besiktning av alla byggnader och mark. Vid garantitidens slut görs en avstämning av de fel som anmälts under garantitiden och Riksbyggen åtgärdar de eventuella fel som noterats av besiktningsmannen. 

Vi finns kvar och förvaltar huset

Till skillnad från våra konkurrenter förvaltar vi på Riksbyggen alla våra nya bostäder och sköter all fastighetsservice, teknisk och ekonomisk förvaltning åt föreningen under fem år. Därefter bestämmer ni i bostadsrättföreningen om ni vill byta förvaltare eller ej.

Ny i bostadsrätt? Så funkar det!

Att bo i bostadsrätt är ett begrepp många känner till men få vet vad det innebär. Nu kan du ta chansen att lära dig grunderna!

I vår e-utbildning - Bo i bostadsrätt kan du via korta filmer och interaktiva presentationer lära dig vad det innebär att bo i bostadsrätt. Utbildningen riktar sig både till dig som funderar på att köpa en bostadsrätt och du som redan bor i en bostadsrättsförening men som vill veta mer om vad boendeformen innebär i praktiken. Utbildningen är uppdelad i fyra moduler, där var och en tar cirka 5-10 minuter att gå igenom.

Du också testa dig och se vilken granntyp du är. Är du bohemen i föreningen eller kanske vän av ordning?