Villkor Förtur

Medlemskap

Alla kan bli medlemmar i Förtur, förutsatt att man har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer. Registrera dig och betala årsavgiften, så räknas dagen då du erlägger betalningen som ditt startdatum. Varje Förturkonto är personligt och du kan endast ha ETT konto per person. Medlemsavgiften gäller för ett år därefter skall ny årsavgift erläggas.

Årsavgift

Årsavgiften för dig som Förtursmedlem är 200 kr per person. Avgiften aviseras tills vidare en gång per år räknat från den dag du anmält dig till dess du säger upp ditt medlemskap. Observera att utebliven betalning av årsavgiften inte gäller som uppsägning.

Poäng

När årsavgiften är betald börjar du spara poäng. Din första poäng får du den vecka då du har betalat årsavgiften. För varje vecka därefter sparar du ytterligare en poäng så länge som du betalar årsavgiften. Om du säger upp ditt medlemskap förlorar du dina sparade poäng.

Förtur till Riksbyggens bostadsrätter och äganderätter

Som Förtursmedlem kan du anmäla dig till projekt som du är intresserad av att köpa bostad i. Som intresseanmäld kommer du att få möjlighet att delta vid säljstarten för Förtursmedlemmar, vilket vi skickar information om till dig innan starten. I samband med säljstarten för Förtursmedlemmar kommer vi att be dig fylla i en valblankett, där du anger vilken/vilka lägenheter/hus du är intresserad av. Riksbyggen skapar sedan en kö av de som är Förtursmedlemmar och som har anmält sitt intresse. Den Förtursmedlem som har flest poäng får välja bostad först, därefter den som har näst flest poäng och så vidare. När dessa val är noterade och du har fått en återkoppling på hur det ser ut med just dina val, så ber vi dig bekräfta detta. När samtliga Förtursmedlemmar fått återkoppling, kommer resterade delen av bostäderna att säljstartas till övriga intressenter (ej Förtursmedlemmar).

Information om kommande projekt

Information om kommande projekt som du kan intresseanmäla dig till.

Uppsägning av medlemskap

Om du själv önskar att avsluta ditt medlemskap ska en uppsägning skickas till vårt kundcenter. Uppsägningen med ditt namn och dina personuppgifter skickas via fortur@riksbyggen.se. Erlagd årsavgift återbetalas inte. Observera att utebliven betalning av årsavgiften inte gäller som uppsägning. När du säger upp ditt medlemskap förlorar du dina sparade poäng.

Överlåtelse av medlemskap

Ditt medlemskap är personligt och kan inte överlåtas till någon annan. Vid dödsfall kan medlemskapet ärvas av en arvinge enligt allmänna arvsregler.

Betalningsvillkor

Riksbyggen erbjuder betalning av årsavgift till Riksbyggen Förtur i samarbete med Klarna. Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt men andra betalningsalternativ kan väljas i steg två av betalningen. Klarna kan välja att endast acceptera betalning med kreditkort. Det kostar inget att använda Klarna Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Checkout.

Någon kreditupplysning görs aldrig direkt vid ett köp genom Klarna Checkout utan endast vid behov baserat på det betalsätt du har valt.

När du slutför ett köp via Klarna Checkout träffar du och Klarna ett avtal. Klarna ersätter samtidigt Riksbyggen för din medlemsavgift och övertar därmed rätten att få betalt. Oavsett vilket betalsätt du väljer så går din betalning därmed till att reglera den fordran Klarna har. Vid frågor om din betalning kontakta Klarna.

Klarna Checkout följer de s k Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) och innehar SSL-certifikat.