Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Myndighetsbesiktning

Tar ni hjälp av tjänsten Myndighetsbesiktningar och Riksbyggen vet vi när besiktningarna ska göras. Vi ser till att de blir utförda, alternativt utför dem själva, och informerar myndigheterna. Det leder till en trygg och fungerande boendemiljö i er förening.

Kontakta oss

Ett återkommande moment i varje fastighets liv är lagstadgade besiktningar av olika slag. Det kan gälla hissar, ventilation, brandlarm, elinstallationer och garageportar.

På Riksbyggen finns väl uppbyggda system för att hantera myndighetsbesiktningar, det vill säga lagstadgade besiktningar. Vi har noggrann bevakning på tidsintervallen för de olika besiktningarna och vi säkerställer att besiktningar blir protokollförda så att din förening alltid har en tydlig överblick över vad som har gjorts och vad som står på tur härnäst. Därför väljer många föreningar att köpa denna tjänst av oss, för att säkerställa att besiktningarna verkligen blir gjorda och på utsatt tid.

Riksbyggen - för kontinuitet och kontroll

I en föreningsstyrelse är det vanligt att medlemmar byts ut med jämna mellanrum och då kan det vara en utmaning att hålla reda på vad som har gjorts och när. Riksbyggen tryggar kontinuiteten i myndighetsbesiktningarnas genomförande så att ni kan vara säkra på att bostadsrättsföreningen uppfyller myndighetskraven.

När ni anlitar Riksbyggen för att ta hand om föreningens myndighetsbesiktningar upprättas ett register över alla besiktningspliktiga installationer som finns i er fastighet. Där står vilket besiktningsintervall som gäller och när senaste besiktningen är utförd. I registret finns också uppgifter om ni har avtal med ett specifikt företag för utförande av besiktningen. Självklart är det ni som bestämmer vem som ska utföra en viss besiktning, om det inte är styrt i lagen. Har ni inga synpunkter har Riksbyggen väl etablerade kontakter med besiktningsföretag. Vissa besiktningar kan vi också utföra med egen personal.

Myndigheterna hålls informerade

När kontrollen utförts säkerställer vi att nödvändig dokumentation skickas till bevakande myndighet. När dokumenten kommer tillbaka med en verifikation på att besiktningen är gjord och godkänd skickas besiktningsprotokollen till er förening för behandling på styrelse- eller förvaltningsmöte. Dessutom arkiverar Riksbyggen alltid en kopia så att ni när ni vill kan få en uppdaterad rapport över läget på besiktningsfronten i fastigheten.

Genom Riksbyggens tjänst Myndighetsbesiktningar kan ni tryggt lämna över samtliga besiktningspliktiga installationer till oss.

Vilka besiktningar finns det myndighetskrav inom?

De här områdena måste besiktigas av behörig person:

 • Hissar och elmanövrerade portar
 • Obligatorisk ventilationskontroll
 • Tryckkärl
 • Sprinkleranläggning
 • Anläggningar för kyla
 • Lyftbord
 • Elsäkerhetsarbete
 • Energideklaration
 • Brandlarm
 • Lekplatsbesiktning

De här områdena måste också besiktigas men det kan ske med egen personal:

 • Lekplatskontroll
 • Brandskyddsarbete
 • Utrymningsskyltning och nödljus

Vill du veta mer om förvaltning för bostadsrättsföreningar?

Ulf Halvarsson
Affärs- och försäljningschef, 
fastighetsförvaltning

Ange namn*
Ange e-post*
Ange telefonnummer*
Ange ort*

Jag vill veta mer om: