Myndighetsbesiktningar för bostadsrättsföreningar

Genom att låta Riksbyggen hjälpa er med myndighetsbesiktningar ser vi till att hålla reda på de krav som ställs på just er förening när det gäller besiktning av er fastighet. Vi bevakar de tidpunkter olika myndighetsbesiktningar ska utföras och ansvarar också för att dessa blir genomförda.

Ta hjälp av oss

Radon, hissar och brandlarm. En fastighetsägares ansvar är omfattande och en stor del handlar om att uppfylla de krav, lagar och förordningar som myndigheter ställer.

Kontakta oss

Skapa en trygg och fungerande boendemiljö i er förening

I en föreningsstyrelse är det vanligt att medlemmar byts ut med jämna mellanrum och då kan det vara en utmaning att hålla reda på vad som har gjorts och när. Riksbyggen tryggar kontinuiteten i myndighetsbesiktningarnas genomförande så att Ni kan vara säkra på att er förening uppfyller de krav som ställs vad det gäller besiktning av er fastighet.

Genom att låta Riksbyggen hjälpa er med myndighetsbesiktningar ser vi till att hålla reda på de krav som ställs på just er förening och bevakar de tidpunkter olika myndighetsbesiktningar skall utföras. Vi ansvarar också för att dessa blir genomförda genom att upphandla eller avropa de besiktningar som krävs och säkerställer att berörda myndigheter får nödvändig dokumentation i tid.

Områden som berörs av krav på myndighetsbesiktningar

Vad som är aktuellt för just er fastighet är förstås individuellt, men områden som berörs av krav är exempelvis:

  • Egenkontroll enligt Miljöbalken
  • Ventilation (Obligatorisk ventilationskontroll)
  • Radon
  • Hissar
  • Maskindrivna portar
  • Trycksatta kärl
  • Brandlarm
  • Sprinkleranläggningar
  • Anläggningar för kyla
  • Lyftbord
  • Elsäkerhet
  • Energideklaration
  • Lekplatser
  • Skyddsrum

Vill du veta mer om vår förvaltning för brf?

Ange namn*
Ange e-post*
Ange telefonnummer*
Ange ort*

Jag vill veta mer om (minst ett val):

Gör en felanmälan

Sök jobb och praktik