Ett jobb med rum för hela livet

Vi vill att du ska trivas! Vårt mål är att när du kommer till din arbetsplats på morgonen ska känna att här trivs jag och här finns det möjlighet för mig att utvecklas. Här finns rum för hela livet.

Förmåner

Som medarbetare på Riksbyggen erbjuds du en rad förmåner såsom:

  • pension
  • försäkringar
  • kompetensutveckling
  • föräldralön (löneutfyllnad)
  • friskvårdsbidrag
  • subventionerad lunch (Rikskort)
  • företagshälsovård
  • ersättning för läkarvård

Unikt för Riksbyggen är vårt utbildningsbidrag. Bidraget avser kompetensutveckling som ligger utanför den yrkesmässiga utvecklingsplanen. Det ska alltså gå till något som inte har med arbetet att göra, utan till något som bidrar till din personliga utveckling. Det tycker vi är viktigt. Bidraget kan användas till allt från danskurs eller silversmide till trädgårdsskötsel eller körkortslektioner.

Det goda medarbetarföretaget

Som medarbetare vill vi att du ska känna att du är viktig och delaktig. Vi vill också att du tydligt kan se hur du bidrar till att vi når våra mål. Inom Riksbyggen arbetar vi kontinuerligt med att utveckla såväl ledarskap som medarbetarskap. Engagemang, ansvar, förtroende och samarbete är våra hörnstenar.

Delaktighet och samverkan

Bra idéer som förbättrar verksamheten på ett eller annat sätt är mer än välkomna. Vår tanke är att Riksbyggen utvecklas genom inflytande, delaktighet och långsiktighet i kombination med en effektiv affärsverksamhet.

Utvecklas med Riksbyggen

När du utvecklas så utvecklas företaget. Vårt mål är att alla medarbetare ska ha stimulerande arbetsuppgifter och spännande möjligheter att utvecklas – som människor och medarbetare. Vill du göra karriär i företaget ska det vara möjligt, vill du utvecklas i det jobb du har går det lika bra.

För oss handlar kompetensutveckling om alla aktiviteter och insatser som sker för att utveckla medarbetaren och företaget – från lärandet i det dagliga arbetet till utbildningsprogram skräddarsydda för olika behov och yrkesroller.

Ett gott ledarskap

Kvaliteten på chefs- och ledarskapet och Riksbyggens förmåga att utveckla goda chefer och ledare är en avgörande framgångsfaktor för företaget. Riksbyggen prioriterar därför arbetet med ledarförsörjning och ledarutveckling.