Sommarjobb, praktik eller exjobb?

Vi värdesätter det ömsesidiga kompetensutbytet som vi får genom studenter som sommarjobbar, praktiserar eller skriver sitt exjobb hos oss.

Examensarbete

Som student kan du välja att skriva ditt exjobb hos oss på Riksbyggen. Våra tidigare studenter har bland annat valt att skriva om Miljöbyggnad, hållbar utveckling och kommunikation. Här är några av dem:

”Syftet med mitt examensarbete var att undersöka hur ett byggherreföretag kan reorganisera och anpassa sin verksamhet, så att produktionen för husbyggnation kan bli mer mottaglig för utveckling och förändring. Arbetet hade Riksbyggen som fallstudie och utfördes under första halvåret 2017. Det har varit ett mycket spännande och roligt arbete tillsammans med Riksbyggen, där resultaten från mitt arbete belyser hur byggbranschen lättare kan anpassa sig till den snabbt växande värld vi lever i.” Sophie Nilsson Utbildning Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
”Examensarbetet består av en hållbarhetsklassningsplan på byggnadsnivå, samt en rapport som beskriver tankegångarna bakom planen. Då jag ville arbeta med komplex hållbarhetsproblematik i mötet med konkret tillämpning var mötet med Riksbyggen proaktiva hållbarhetsarbete en lyckoträff.” Anders Thorén Utbildning Miljöspecialist Byggnader, KYH Göteborg
"I wrote my thesis on cost-effective gradual transition of a housing association (brf) towards sustainability, where building energy efficiency improvements were proposed with reference to the existing maintenance plans, then evaluated from environmental and financial perspectives." Yan Zhang Master programme Sustainable Urban Planing and Design, environment and planning, KTH
"Jag arbetade på Riksbyggen under sommaren med projektet Positive Footprint Housing. Det var otroligt intressant och givande att arbeta med hållbarhet i byggbranschen och då möjligheten att även göra examensarbete erbjöds ville jag givetvis det. Mitt examensarbete består av två delar, för vilka den gemensamma nämnaren är miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad." Catrine Sandstedt Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik, Uppsala universitet

Praktik

Vi ser praktik som ett sätt att komma i kontakt med framtida medarbetare. Vi prioriterar de studenter som har praktik som en del av sin utbildning och erbjuder främst praktikplats till dig som studerar vid högskola och universitet, som går på en YH utbildning eller som går VVS- och fastighetsskötarprogrammet på gymnasiet.

Sommarjobb

Vi söker varje år sommarjobbare inom många olika områden.

Cecilia Cederlid har sommarjobbat som fastighetsskötare på Riksbyggen. Det hon gillar bäst är att det är så fritt och att hon får vara mycket utomhus. Se filmen:

Träffa och lär känna oss

Varje termin besöker vi ett antal universitet och högskolor då du har möjlighet att träffa våra representanter från Riksbyggen. Under året planerar vi bland annat att medverka på nedanstående arbetsmarknadsdagar, kom gärna och träffa oss där:

  • Varm på Chalmers
  • Handelshögskolan, Göteborg
  • Högvarv, Västerås Högskola
  • Unianden, Umeå Universitet
  • Arkad, Lunds Tekniska Högskola
  • Lava, KTH Stockholm