Boendeinformation om nya systemstöd under våren

Riksbyggen utvecklas och under våren 2017 inför vi flera nya systemstöd för att förbättra våra processer. Lanseringen ger under en övergångsperiod vissa förändringar under tiden vi acklimatiserar oss.

Vi ringer de som står i kö som vi saknar registrerad E-postadress till

Läs mer

Den 18 april inför vi på̊ Riksbyggen enklare och effektivare hantering av köer som administreras av oss. Det kan exempelvis gälla en bilplats, ett förråd eller en hyresrättslägenhet. Från och med den dagen kommer alla lediga objekt att publiceras på webben och där går man in och anmäler intresse för det aktuella objektet om man är intresserad av att hyra det. Alla som står i kön där det blir ett ledigt objekt får samtidigt en avisering via E-post och har då 8 dagar på sig att anmäla intresse. Den som anmäler intresse inom utsatt tid och dessutom har längst tid i kön, får hyra objektet.

För att kunna få erbjudande om lediga objekt efter den 18 april behöver den som står i kö ha sin E-postadress registrerad i våra system. För att erbjuda bästa möjliga service till de som står i en kö hos oss och för att minimera risken att någon inte får erbjudande om ett ledigt objekt så kommer vi från och med onsdag den 12 april att ringa till de personer som vi idag saknar E-postadress till. Det arbetet kommer att pågå i ca 3 veckor.

För att hjälpa oss med det arbetet har vi anlitat ett företag som heter Hubbr. Alla samtal kommer att ringas av en verklig person som kan svara på frågor och funderingar. Samtalen kommer att ringas ut från telefonnumret 08-557 66 842. Om man ringer upp numret i efterhand så kommer det att finnas personer som svarar på frågor och funderingar. Ifall det inte finns någon tillgänglig som kan svara så kommer det att finnas ett inspelat meddelande som förklarar bakgrunden.

Om du själv vill registrera din E-postadress hos oss så kan du göra det här.


Från Plusgiro till Bankgiro

Läs mer

Från och med maj går vi över från Plusgiro till Bankgiro. I maj får du därför en ny typ av avi, men som är lika enkel att betala som tidigare. 

Med bankgiroavin kan du betala på något av följande sätt:

  • Internetbanken, men tänk på att om du lagt upp ett register över betalningsmottagare så måste du ändra till det nya bankgironumret
  • Samtliga kuverttjänster
  • Bankkontor

Införande av aktiva köer

Läs mer

I och med att vi byter IT-system ger vi också alla kunder helt nya möjligheter till köhantering. Från den 18 april inför vi aktiva köer som innebär stora fördelar för både föreningen och de boende. Systemet blir tydligare för de som står i kö, och föreningen kan minimera tiden som ytor står outhyrda.

Månadsavisering för alla under en övergångsperiod

Läs mer

Som en konsekvens av att Riksbyggen byter affärssystem måste vi under en övergångsperiod avisera månadsvis istället för kvartalsvis. Det innebär att:

  • Du som är boende får en avi i månaden under mars, april och maj 2017,  i stället för alla tre på en gång. Har du månadsavisering blir det ingen skillnad alls. I juni är kvartalsaviseringen igång som vanligt igen. Detta gäller även dig som har e-faktura.
  •  Du med Autogiro påverkas inte alls förutom att även du får din avi varje månad under en period. Avgiften dras automatiskt som vanligt. 

 

Kundwebben stängd från 12 april och några dagar framåt

Läs mer

Du kommer att känna igen dig när du öppnar kundwebben, på ytan är det små justeringar, men i det bakomliggande systemen har vi gjort stora förändringar. Det som skiljer sig är framförallt hur avier ser ut.  

Även inloggningssidan har fått ett nytt utseende, men du använder samma uppgifter för att logga in som tidigare. Kundwebben kommer att vara stängd, under en övergångsperiod, från den 12 april och under några dagar.

 

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss på 0771-860 860 eller info@riksbyggen.se så hjälper vi till!