Utan Dennis och underhållsplanen skulle inget fungera

En bra och uppdaterad underhållsplan är det bästa verktyget för att får koll, trygghet och struktur över nödvändigt underhåll och ombyggnationer – idag och framtiden. Den skapar även möjligheter att göra samordningsvinster vid olika åtgärder. En stor förening med erfarenhet av det är Norrköpingshus nr 16.

Vår förvaltare Dennis Sunnerberg är spindeln i nätet och hjälper oss med allt. När vi la om kantstenen i området passade vi på att gräva ut för nya planteringar” säger ordförande Anne Karlsson.  Dennis fortsätter: ”Underhållsplanen är ett levande dokument som vi uppdaterar löpande. Den ger oss den både koll och struktur.”

Skicka mig information om: