Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Framtidens boende för äldre

Vi hjälper kommuner att omvandla befintliga kommunala byggnader, eller bygga nya, till moderna vård- och omsorgsboenden. Poängen är själva ägandeformen – kooperativ hyresrätt.

Övergripande fördelar

Med kooperativ hyresrätt kan kommuner säkerställa kvaliteten och långsiktigheten i sin vårdverksamhet utan att kostnaderna för fastighetsinvesteringar skenar. Konceptet är perfekt för de kommuner som vill ha ett alternativ till traditionellt, kommunalt fastighetsförvaltande, men samtidigt möta ett ökande vård- och omsorgsbehov – allt detta utan att använda kommunala medel.

Hur går det till?

Tillsammans med Riksbyggen bildar kommunen en kooperativ hyresrättsförening som sedan hyr ut bostäderna i andra hand till människor i behov av vård. De boende får alltså inflytande genom att de också är välkomna som medlemmar i hyresrättsföreningen. För vårdtagaren är insatsen obetydlig (ofta endast 100 kronor). Och för kommunen är den stora vinsten att de kan skapa nya vårdboenden utan att belasta den egna ekonomin – den kooperativa hyresrättsföreningen blir självförsörjande.

Hur är det möjligt?

När kommunen bildar en kooperativ hyresrättsförening skapas hyresrätter som kan hyras ut i andra hand och fungera som vårdboenden. Både om kommunen vill bygga om en befintlig anläggning, eller omvandla en annan fastighet till vårdboenden, är kooperativ hyresrätt ett bra sätt att kunna skapa moderna lägenheter för personer i behov av vård- och omsorgsboende. Vårdtagarna hyr sina boenden i andra hand och när de flyttar, kan kommunen snabbt och enkelt hyra ut samma bostad åt någon annan.

Vår bästa äldrekommun

2001 var Grethe Bertilsson ordförande i socialnämnden i Götene kommun och var med i en grupp som satte upp en plan för hur en verksamhet för äldreboende skulle kunna utvecklas. Planen antogs av alla politiska instanser, men budgeten på 100 miljoner var ändå en stor investering för kommunen.

För att lösa finansiering började Grethe och hennes kollegor titta på olika scenarion. Att driva det
 i kommunal drift var ingen möjlighet, på grund av investeringsnivån. Privat drift var ett alternativ, men vi var rädda för att hyresnivåerna inte skulle vara stabila över tid och att vi skulle tappa kontrollen över verksamheten. Ur ett politiskt perspektiv var det centralt att tillgången till boende aldrig skulle få bli en plånboksfråga.

När vi fick upp ögonen för kooperativ hyresrätt föll bitarna på plats. Den politiska organisationen var överens om att planen var bra och att den skulle förverkligas.

Riksbyggen visade ett stort engagemang

När vi väl hade tagit ett principbeslut, hade vi möten med Riksbyggen och bad dem hjälpa oss att utveckla ett detaljerat och konkret förslag som skulle läggas fram för fullmäktige. För kommunens del var det viktigt att Riksbyggen tog alla utvecklingskostnader själva. I praktiken var vi överens om att i ett läge då fullmäktige inte hade tagit förslaget, så hade det 
inte drabbat kommunen ekonomiskt. Riksbyggens villighet att dela risk med oss, var viktigt, eftersom de redan från början visade att de var villiga att verkligen samverka med kommunen i den här frågan.

Något som gjorde arbetet enklare var den tydliga fördelningen mellan Riksbyggen och kommunen, för oss var det centralt att få kontroll över verksamheten och hur den utvecklades. Samtidigt som fastigheterna och hur de ska utvecklas långsiktigt är Riksbyggens stora intresse och kompetensområde.

Vi har blivit det goda exemplet

Vi har haft massor av studiebesök och vi har fått pris som bästa äldrekommun – något som vi är speciellt stolta över. Inte minst eftersom det var en av våra lokala pensionärsföreningar som anmälde oss.