Användarvillkor för Kundwebben

Regler för användare

Syftet med Kundwebben är att tillhandahålla information mellan Riksbyggen och dess kunder i enlighet med kundens avtal med Riksbyggen. De inlägg du som användare lämnar kommer att bli tillgängliga för andra i din förening men inte för allmänheten.

Följande regler gäller för användare av Riksbyggens Kundwebb (om avstängning med mera, se
nedan):

Alla inlägg (oavsett form) ska vara förenliga med svensk lagstiftning vilket innebär att
inlägg inte får innehålla/användas för bland annat följande:

 • förolämpningar eller förtal av person
 • hot av person, hets mot folkgrupp eller andra trakasserier
 • olovliga våldsskildringar
 • barnpornografi
 • uppmaning till brottslig verksamhet
 • material som innebär intrång i annans immateriella rättigheter, såsom varumärke, firmanamn eller upphovsrätt
 • datorvirus eller annat skadligt innehåll som stör funktionalitet eller skadar Riksbyggens eller de övriga användarnas utrustning.

Inlägg får inte heller innehålla/användas för

 • marknadsföring/försäljning av varor eller tjänster
 • utskick av oönskade meddelanden (så kallat spam)
 • uppgifter om annans privata förhållanden såsom personnummer, adress, hälsotillstånd, politisk, religiös eller annan orientering
 • falskt namn på avsändare eller annat vilseledande om meddelandets ursprung 
 • uppläggning av länkar till opålitliga adresser på Internet/adresser som ej givit medgivande till publicering

Riksbyggen övervakar Kundwebben men inlägg förhandsgranskas inte. Om du anser att ett inlägg strider mot dessa användningsregler, skicka ett e-postmeddelande till info@riksbyggen.se så kommer vi att ta ställning till om inlägget ska tas bort.

Riksbyggen har rätt att ta del av alla inlägg och förbehåller sig rätten att, omedelbart och utan förvarning, avlägsna inlägg som strider mot användarreglerna ovan eller som annars enlig vår mening är olämpliga. Riksbyggen har även rätt att, omedelbart och utan förvarning, stänga av användare som inte respekterar användarreglerna ovan.

Behandling av personuppgifter

Riksbyggen kommer att elektroniskt behandla (lagra, logga, spara etcetera) dina personuppgifter (innefattande bland annat cookies och IP-adresser). Ändamålet med behandlingen är att administrera Kundwebben och kontrollera att användarreglerna ovan efterföljs. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av Riksbyggens tjänster samt för marknadsföringsändamål inom Riksbyggen.

Riksbyggen kan inte garantera att du kan vara anonym och Riksbyggen kan också komma att lämna ut uppgifter till tredje part om detta bedöms nödvändigt. Om du är registrerad användare på Kundwebben kommer dina personuppgifter att lagras i Riksbyggens register. Du kan alltid avsluta din registrering hos på Riksbyggen genom att genom att kontakta Riksbyggen kundtjänst. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas kan du begära detta skriftligt på nedanstående adress. Du kan även skriftligt vända dig till Riksbyggen och begära rättelse om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande.

Tänk på att du är ansvarig för användningen av annans personuppgifter. Ta därför bort känsliga uppgifter som hänför sig till andra privatpersoner ur dina inlägg.

Vid frågor kontakta oss på info@riksbyggen.se eller 0771-860 860.

Riksbyggen ekonomisk förening
106 18 Stockholm