En hållbar berättelse 2015

2015 blev mycket framgångsrikt med en dubblering av bostadsbyggandet, ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat.

Under hösten som gått har vi firat att Riksbyggen fyllt 75 år. Då, som nu, rådde en stor brist på bostäder så trots att 75 år gått sedan starten är vårt uppdrag och vår företagsidé mer aktuell än någonsin – att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Rekordår för byggande och försäljning

Riksbyggen byggstartade 2 242 lägenheter under 2015 jämfört med 1 100 under 2014, det är en ökning med 104 procent av Riksbyggens bostadsbyggande. Under 2015 sålde dessutom Riksbyggen sammanlagt 1 841 bostadsrätter, en ökning med 60 procent jämfört med 2014. Det är de högsta siffrorna för Riksbyggens bostadsproduktion och - försäljning på över 20 år.

En av våra utmaningar framåt är att kunna bygga i samma takt som vi säljer. Svårigheten att komma över byggbar mark till rimliga priser och de långa processerna innan spaden kan sättas i marken är bekymmer som vi delar med kollegorna i branschen.

Ny strategisk plan - Vägen framåt

Utan tvekan har utmaningarna på bostadsmarknaden varit en av de absolut hetaste frågorna under 2015. Flera decennier av för lågt bostadsbyggande har bidragit till den situation vi har idag med bostadsbrist, ökande bostadspriser och en stor del av befolkningen som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Lägg därtill ett stort antal nyanlända. Tillgången på bostäder till rimliga kostnader är en mycket viktig del i det arbetet.

Tillsammans med styrelsen har vi i ledningen för Riksbyggen arbetat fram en uppdaterad strategisk plan, Vägen framåt. Grundtanken är att kooperativt ägda Riksbyggen ska kraftsamla för att bidra till en lösning på bostadsmarknaden.

Ökar takten på ett hållbart sätt

Under 2015 har vi utökat hållbarhetsarbetet och tagit ytterligare steg framåt för att skapa mer hållbara boenden. Riksbyggen har också belönats med ett pris för våra insatser när det gäller att konkretisera arbetet med ekosystemtjänster och vi kommer nu att gå i spetsen för att bygga med betong på ett klimatsmart sätt.

 

Viktigast är nöjda kunder

Målsättningen i Vägen framåt innebär att vi inom loppet av sju år kommer att minst ha fördubblat Riksbyggens omsättning. Vi kommer bara att lyckas med det om vi har nöjda kunder i kombination med hållbar och lönsam tillväxt – de två övergripande målen i vår uppdaterade strategiska plan.

Fyra av våra storägare – Byggnads, Kommunal, Folksam och KF – beslutade i juni att investera i Riksbyggens verksamhet i form av köp av nya andelar. Bostadsrättsföreningarna har också fått möjlighet att köpa nya andelar och tillströmningen har varit stor. Sammanlagt har Riksbyggens ägare köpt andelar för cirka 217 miljoner kronor under 2015, vilket historiskt är rekord för ett enskilt år.

Därför känns det tillfredställande att föreslå våra ägare en oförändrad utdelning på 9,2 procent, vilket innebär 46 kronor per andel eller totalt cirka 77 miljoner kronor. Därtill kommer Riksbyggens andelsägande bostadsrättsföreningar att få dela på 11,6 miljoner kronor i återbäring baserat på deras köp av förvaltningstjänster.

Nu bygger vi hyresrätter – igen

Behovet av hyresrätter är stort och under de senaste åren har trenden på marknaden varit att hyresrätter omvandlats till bostadsrätter vilket ytterligare skärpt behovet av hyresrätten som boendeform.

Eftersom Riksbyggens företagsidé innefattar att skapa bostäder ”för alla” är det extra glädjande att 2015 inneburit ett genombrott för vår produktion av hyresrätter. Under året som gått har vi startat byggandet av hyresrätter i Lund och Västerhaninge. Vi har också många nya hyresrättprojekt på gång, i till exempel Höganäs, Gustavsberg, Helsingborg, Högdalen samt Strängnäs och nu jobbar vi vidare med att bygga fler hyresrätter.

”Bostäder för alla”

Att bygga ”bostäder för alla” innebär också att vi bygger bostadsrätter på betydligt fler orter än tidigare och i större utsträckning även utanför storstäderna. Till exempel har Riksbyggen pågående och planerade bostadsrättsprojekt i Gävle, Uddevalla, Västervik, Skellefteå, Kiruna, Kungsbacka och Växjö samt byggande av kooperativa hyresrätter i Högsby och Bromölla.

Vi fortsätter också att utveckla våra olika koncept för att alla ska kunna hitta en lämplig lägenhet. Bonum, Riksbyggens koncept för seniorboende, är till exempel mycket framgångsrikt. Ett annat exempel är de lägenheter som vi anpassat särskilt för de personer som vill ta sig in på bostadsmarknaden.

Nya sätt att förvalta fastigheter

Inom fastighetsförvaltningen har vi också brutit ny mark under 2015, t.ex. när vi som första aktör inom fastighetsbranschen började använda drönare för att inspektera tak och hängrännor. Det är ett bra exempel på hur vi kan utnyttja olika kompetenser inom företaget för att skapa en kostnadseffektiv tjänst för våra kunder och samtidigt förbättra arbetsmiljön för våra anställda.

Riksbyggens fastighetsförvaltning höjde sitt resultat i det senaste nöjd kundindex, NKI, med två steg från 68 till 70 på en övergripande nivå.

Vi har också flyttat fram vår position när det gäller ombyggnader. Ett exempel är den stora stamrenovering som brf Göteborgshus 31 genomför. Det handlar om 484 lägenheter och totalt 800 våtrum och uppdraget utförs med RBOavtal vilket innebär att föreningen i förväg får ett fast pris vilket är en stor trygghet för de boende.

För en bättre och snabbare integration

Det som överskuggat 2015 är flyktingkatastrofen i Europa, den största sedan andra världskriget. Det är en fråga som berör oss alla som individer och Riksbyggen som företag.

Förutom vår ökade nyproduktion av bostäder vill vi på olika sätt hjälpa till i den situation som råder. Av den anledningen gick Riksbyggen i täten för regeringens satsning 100klubben, som innebär att vi under en treårsperiod kommer att erbjuda minst 100 nyanlända arbete eller praktikplats.

I det långsiktiga integrationsarbetet har Riksbyggen valt att bli en av huvudpartnerna i Läxhjälpen. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag: bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället.

 

Sammanfattningsvis har 2015 varit ett fantastiskt år för Riksbyggen och vi fortsätter in i 2016 med kraft för att anta de utmaningar som vi åtagit oss att göra i rollen som samhällsutvecklare och för att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Leif Linde, vd