Riksbyggens hållbarhetsarbete

För att Riksbyggen ska lyckas med hållbarhetsarbetet måste vi tänka större. Och mindre. Vi måste tänka stort för att förstå att vi inte systematiskt kan sätta ekosystemen ur spel. Och vi måste gå ner i detalj för att förstå vad vi verkligen kan göra för att förändra vårt sätt att leva och ställa om till ett mer hållbart liv.

Planeten ska med handlar om att vi måste tänka på en större helhet i allt vi gör. På vår planet finns människor som måste må bättre tillsammans. På vår planet finns företag och ekonomier som måste fungera över tid. Och på vår planet finns ekosystem som är helt avgörande för vår framtid. Det är det vi tänker på när vi säger att – Planeten ska med!

Våra fyra löften om hållbarhet

Riksbyggens arbete med hållbarhet utgår från ett kretsloppstänkande. För att stödja vägen till ett ändrat beteende har vi enats om fyra löften som vi alla på Riksbyggen ska ta till oss och leva efter. Våra fyra löften är också vår miljöpolicy.

Löfte 1. Vi ska leda företaget

Vi utvecklar och driver företaget så att vi är ledande och den tydligast lysande stjärnan inom hållbara boendemiljöer. Vi arbetar fokuserat med att utveckla ledarskapet i organisationen och vi deltar i ett flertal stora forskningsprojekt som ligger i framkant när det gäller bostäder och hållbarhet.

Löfte 2. Vi ska göra rätt

Alla vi på Riksbyggen arbetar enligt tydliga riktlinjer och alla har tillräcklig kompetens för att oavsett roll i företaget kunna bidra till en mer hållbar utveckling. Vi ser med andra ord kunskap och gemensamma arbetssätt som en nyckel till att verkligen lyckas med ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.

Löfte 3. Vi ska utveckla våra arbetssätt och kunderbjudanden

Genom ett stort mått av nytänkande utvecklar vi nya koncept, projekt och tjänster som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vårt engagemang stannar inte vid att vi själva vet att allt är utvecklat ur ett hållbarhetsperspektiv – våra kunder ska verkligen uppleva att vi adderar ett mervärde som gör att de känner sig trygga med Riksbyggen.

Löfte 4. Vi ska inspirera omvärlden

Riksbyggen har djup kunskap och lång erfarenhet av att skapa förutsättningar för ett mer hållbart liv. Och det är något som vi lovar att använda i så många sammanhang som möjligt för att inspirera oss själva och vår omvärld – medlemmar så klart, men även andra människor omkring oss. Målet är att vi ska vara en inspirationskälla och förebild för hela samhället när det gäller att utveckla, förbättra och förvalta de miljöer som vi lever och arbetar tillsammans i.

Riksbyggens Miljöpolicy

  • Riksbyggen stödjer alla kunder som strävar efter att minska miljöbelastningen genom att tillhandahålla miljötjänster inom fastighetsförvaltning och ombyggnad.
  • Vi ska underlätta för bostadsrättsföreningar att minska sin miljöpåverkan genom att ge miljökunskap samt skapa förutsättningar för minskad miljöpåverkan genom att bilda opinion för en hållbar samhällsutveckling.
  • Vid nybyggnad ska vi följa miljökraven i vårt koncept för den goda bostaden, samt ständigt utveckla kraven. I utvalda ny- och ombyggnadsprojekt ska vi införa och använda ny teknik för att driva utvecklingen inom miljöområdet framåt.
  • Riksbyggen ska eftersträva minskad intern miljöpåverkan med fokus på kemikalier samt begränsade klimatutsläpp från våra byggnader och transporter. Vi ska sträva efter att varje medarbetare kan bidra till en minskad miljöpåverkan i sin arbetsroll.
  • Riksbyggen ska följa miljölagar- och krav genom miljölaglista och regelbunden kompetensutveckling för våra medarbetare.
  • Vi ska medverka till utveckling inom området hållbar utveckling genom att samverka med branschorganisationer och andra intressenter.

Vi är miljöcertifierade

Riksbyggen är miljöcertifierade enligt ISO14001 vilket betyder att vi uppfyller alla legala grundkrav inom miljöområdet, både när vi utvecklar nya bostäder och i vår fastighetsförvaltning. Sedan 2012 ska all Riksbyggens nyproduktion i flerbostadshus med tre eller fler våningar certifieras enligt Miljöbyggnad och då uppnå minst nivå silver. (alla finns listade på Sweden Green Buildings Councils webbplats).

Men vi är inte nöjda med det

Samtidigt är en certifiering inte tillräckligt för oss. Vi har ett genuint engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor i hela företaget och vi har bestämt oss för att ligga i framkant inom det här området. Utifrån vår grundprincip har vi formulerat ovannämnda hållbarhetslöften som vi sorterar allt vårt hållbarhetsarbete kring.

Vi inspirerar bostadsrättsföreningar till ett mer hållbart liv

Vi ser det som ett självklart ansvar att inspirera vår omvärld att leva ett lite mer hållbart liv. Därför arbetar vi mycket med tävlingar som Årets hållbarhetsförening, utbildningar och konkreta tips inom miljöområdet. Vi är mycket aktiva med att hjälpa bostadsrättsföreningar att sänka sin energianvändning, antingen genom ett förändrat beteende eller genom att byta teknisk utrustning och bygga om fastigheter för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt bättre energianvändande.

Så inspirerar vi våra föreningar

Andra sätt att inspirera kan vara våra många fördelaktiga avtal som vi erbjuder våra medlemmar för alltifrån el till avfallshantering. Ytterligare exempel är bilpooler, fraktcyklar och energiplan. Vårt program Riksbyggens hållbarhetsidéer hjälper bostadsrättsföreningar att anpassa boendet och fastigheten till ett mer hållbart liv.

Det finns ett stort engagemang för miljön ute i våra bostadsrättföreningar. För att ta vara på det och öka kunskapen om miljön erbjuder vi alla vår boende att gå Riksbyggens MiljöskolaGenom Riksbyggens Miljöskola får deltagarna många konkreta och effektiva tips på enkla vardagsåtgärder som gör det enklare att ta ansvar för miljön samtidigt som man sparar pengar genom att minska energianvändningen i bostadsrättsföreningen.

Ekosystemtjänstanalys i alla våra bostadsprojekt

Bland övriga prioriterade områden kan nämnas våra hållbara inköp, vårt arbete med att fasa ut skadliga kemikalier och vår nya hållbarhetsambition vad gäller bilar, där vi satsar på att ha en fossilfri bilflotta med el- och gasdrivna service- och kontorsbilar till år 2030 eller tidigare. 

Ett spännande pilotprojekt där vi sammanför både miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet är Brf Viva i Göteborg. Hör mer om det arbetet i filmen nedan:

MABO är en samverkansgrupp som verkar för miljöanpassad, välfungerande och kostnadseffektiv avfallshantering i flerbostadshus.

Vår vision är minskad miljöpåverkan genom att verka för att:

  • sopberget minskar,
  • ha ett miljöanpassat kretsloppssamhälle,
  • stärka människors miljömedvetande,
  • underlätta sorteringen av avfall.
Riksbyggen, SABO, Fastighetsägarna, HSB och Hyresgästföreningen Riksförbundet ingår i MABO.

Riksbyggens representant i MABO:
Karolina Brick, miljöchef Riksbyggen

E-post: karolina.brick@riksbyggen.se