Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Vi klimatkompenserar genom Vi-skogen

Varje år genomför Riksbyggen flygresor som ger upphov till utsläpp av CO2. Vi jobbar aktivt med att minska våra flygresor, men för det som genomförs har vi valt att klimatkompensera. Från och med januari 2014 klimatkompenserar Riksbyggen genom Vi-skogen.

 

Anledningen till att vi klimatkompenserar just våra flygresor är att vi vill skapa incitament för att välja andra transportmedel när det är möjligt. Genom att klimatkompensera blir flyget något dyrare vilket ger en fördel för andra transportmedel.

Vi har valt att inte klimatkompensera hela vår verksamhets klimatutsläpp. Anledningen är att vi i första hand vill lägga pengarna på att minska våra egna utsläpp genom att till exempel köpa in el- och gasfordon och genomföra energieffektiviseringsåtgärder i vårt fastighetsbestånd.

Varför har vi valt att kompensera via Vi-skogen?

Att vi har valt att klimatkompensera via Vi-skogen beror dels på att det är ett kooperativt företag som ligger oss nära, men framför allt för att Vi-skogen styr sina resurser till människor som drabbas hårdast av klimatförändringarna.

Vi klimatkompenserar till Kenya Agricultural Carbon Project

Vår klimatkompensation går till ett projekt som heter Kenya Agricultural Carbon Project. Projektet riktar sig till småskaliga bönder som har mindre än 1 hektar mark.

Inlagringen av koldioxid sker i både träd och mark genom att bönderna använder hållbara odlingsmetoder som trädplantering tillsammans med grödor (så kallad agroforestry), marktäckande grödor och komposttäckning på sina gårdar. Agroforestry när den är som bäst helt enkelt.

Implementeringen av dessa metoder leder även till ökad biologisk mångfald och ökar familjernas motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter.

Kenya Agricultural Carbon Project är certifierat enligt den globalt erkända standarden Verfied Carbon standard, och når ca 30 000 bönder. 70 procent av dessa är kvinnor. 

Se filmen Träd ger liv - klimatkompensation genom Vi-skogen