Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Den som bor i en bostadsrätt och är medlem i föreningen kallas bostadsrättshavare. Att vara bostadsrättshavare skiljer sig på många sätt från att vara hyresgäst och bo i en hyresrätt.

Större ansvar

Som boende i en bostadsrätt har du större ansvar för ditt boende än om du bor i en hyresrätt. Du ansvarar för bland annat lägenhetens golv, väggar och tak. Det är du som reparerar eller byter ut vitvarorna när de går sönder. Däremot har du inte ansvar för saker utanför den egna lägenheten, till exempel yttertak och fasad.

När du bor i en bostadsrätt kan du vara med att påverka förvaltningen av bostadsrättsföreningens fastighet och ekonomi genom att engagera dig i styrelsen. Frågor som kan tas upp i en styrelse är allt från byte av bredbandsleverantör till snöskottning. Vill du inte vara med i styrelsen kan du engagera dig genom att komma med idéer eller lämna in ett förslag, som kallas motion, med lösning på ett problem.
Alla bostadsrättsföreningar måste ha en styrelse. Har man ingen styrelse avvecklas föreningen, fastigheten säljs och de boende kommer istället att bo i lägenheterna som hyresgäster.

För att en bostadsrättsförening ska fungera väl krävs ett helhetstänkande. Det är mycket kring en fastighet som ska förvaltas - allt från ekonomi och teknik till fastighetsservice. Att ha en välskött förening bevarar fastighetens värde. Föreningen kan köpa de flesta tjänster man behöver.

Bilda bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening kan bildas vid olika tillfällen i en fastighets "liv". Antingen när huset är nybyggt hus och de boende ska flytta in för första gången. Då rör det sig om att bilda bostadsrättsförening vid nyproduktion. Alternativet är att en hyresfastighet ombildas genom att hyresgästerna bildar en bostadsrättsförening och köper huset.

Nybyggd fastighet

När en fastighet byggs, där lägenheterna ska upplåtas med bostadsrätter, måste det bildas en bostadsrättsförening. Styrelsen utgörs av representanter för bostadsrättsföreningens så kallade stiftare under perioden fram till att föreningen överlämnas till bostadsrättshavarna.
De boende väljer sedan en egen styrelse i samband med att de flyttar in.

Ombildning

När hyresrätter ska ombildas till bostadsrätter måste man bilda en bostadsrättsförening först, eftersom det är föreningen som köper fastigheten och sen upplåter bostadsrätterna till de boende som är intresserade och som då betalar en insats för att få bli bostadshavare. För att registrera en bostadsrättsförening krävs det minst tre styrelseledamöter, en revisor och stadgar. Det minsta antalet lägenheter som krävs för att bilda en bostadsrättförening är tre.

För att ombildning ska kunna genomföras krävs det att minst 2/3 av alla innehavare av uthyrda lägenheter säger ja till att ombildningen genomförs. Fastighetsägaren kan aldrig tvingas att sälja fastigheten till bostadsrättsföreningen.

Vad är fastighetsförvaltning?

I praktiken handlar fastighetsförvaltning om att ta hand om en fastighet så att den mår bra och fungerar som den ska. Det kan handla om alltifrån fastighetsservice, drift och skötsel av fastigheten till ekonomisk förvaltning och ombyggnationer. 

Förvaltning för bostadsrättsföreningar