Finansiell information

Riksbyggen är ett kooperativt medlemsägt företag. Ägarna får utdelning på sitt andelskapital och andelsägande bostadsrättsföreningar får återbäring på köpta förvaltningstjänster (förutsatt att verksamheten gett ett tillräckligt stort ekonomiskt överskott).

Hållbarhetsberättelse 2017

Fakta koncernen 2018

Nettoomsättning 7738 mkr (8377 mkr 2017)
Årets resultat före skatt och återbäring 387 mkr (364 mkr 2017)
Återbäringen till andelsägande kunder på köpta förvaltningstjänster 13 mkr (10 mkr 2017)
Utdelning till andelsägare (på förslag) 48 kr/andel (48 kr/andel år 2017)
Eget kapital  5330 (5629 2017)
Soliditet 436% (45% 2017)