Fastighetsförvaltning av bostäder i Göteborg

Vi är ett kooperativt bostadsföretag som bygger bostadsrätter och hyresrätter. Vi är också specialister inom fastighetsförvaltning.

Låt oss ta hand om förvaltningen

Du som sitter i styrelsen för en bostadsrättförening vet hur mycket tid och energi som verkligen krävs. Låt oss avlasta er genom att ta hand om hela er fastighetsförvaltning.

Vår personliga och lokala närvaro i Göteborg ger en trygg tillgänglighet med specialistkompetens inom alltifrån ekonomisk till teknisk förvaltning, energi, drift, fastighetsservice och lokalvård.

Vill du veta mer om vår fastighetsförvaltning?

Är du intresserad av våra tjänster inom fastighetsförvaltning är du välkommen att kontakta vår sälj- och marknadsansvariga Fredrik Svensson på Fredrik.Svensson@riksbyggen.se eller 031-704 55 20

Du är kan också kontakta oss vi formuläret här eller läsa mer om våra förvaltningstjänster här.

Om Riksbyggen i Göteborg

Riksbyggen finns på drygt 300 orter i Sverige för att garantera våra kunder en förvaltning med hög tillgänglighet och stor lokal kännedom.

Riksbyggen i Göteborg hjälper många av stadens bostadsrättsföreningar, företag och offentliga verksamheter med fastighetsförvaltning. Vi utvecklar, sköter om och ser till att såväl föreningens ekonomi som fastigheten tas om hand på bästa möjliga sätt.

Vi hjälper också våra bostadsrättsföreningar med både större och mindre ombyggnationer. Vi bygger också nya bostäder i Göteborg med omnejd.

Hållbarhetsfrågor är viktigt för oss på Riksbyggen. Bostadsprojektet Brf Viva i Guldheden är ett sådant exempel. Vi kallar det Positive Footprint Housing, som går ut på att hitta nya och hållbara sätt att bygga och ta hand om bostäder.

Felanmälan eller akuta ärenden

Vill du göra en felanmälan? Gör en felanmälan här. Vid akuta ärenden ring 0771-860 860

Vill du veta mer om vår förvaltning för brf?

Ange namn*
Ange e-post*
Ange telefonnummer*
Ange ort*

Jag vill veta mer om (minst ett val):