Fastighetsförvaltning och bostäder i Uppland

Vi är ett kooperativt bostadsföretag som bygger bostadsrätter och hyresrätter. Vi är också specialister inom alla former av fastighetsförvaltning.

På Väderkvarnsgatan i Uppsala ligger Riksbyggens regionala huvudkontor för fastighetsförvaltning i Uppland. Vi är en av de största fastighetsförvaltarna i Uppland och hjälper en mängd olika bostadsrättsföreningar och företag med drift, skötsel och utveckling av fastigheter. Vi har dessutom alltid många intressanta byggprojekt med bostäder igång i Uppland.

Felanmälan eller akuta ärenden

Vill du göra en felanmälan? Gör en felanmälan här. Vid akuta ärenden ring 0771-860 860