Finansiell information

Riksbyggen är ett kooperativt medlemsägt företag. Ägarna får utdelning på sitt andelskapital och andelsägande bostadsrättsföreningar får återbäring på köpta förvaltningstjänster (förutsatt att verksamheten gett ett tillräckligt stort ekonomiskt överskott).

Hållbarhetsberättelse 2017

Fakta koncernen 2017

Nettoomsättning 8 377 mkr (7 155 mkr år 2016)
Årets resultat före skatt och återbäring 364 mkr (321 mkr år 2016)
Återbäringen till andelsägande kunder på köpta förvaltningstjänster 10 mkr (10 mkr år 2016)
Utdelning till andelsägare 48 kr/andel (46 kr/andel år 2016)
Eget kapital  5 629 mkr (5 475 mkr år 2016)
Soliditet 43 procent (46 procent år 2016)
Medeltalet årsanställda 2 728 stycken (2 538 år 2016)