Korta fakta

  • Riksbyggen har idag 300 kontor och verksamhet på mer än 430 orter över hela landet.
  • Sammantaget förvaltar vi 200 000 bostadsrätter i 4 079 bostadsrättsföreningar.
  • Av dem är 1 643 medlemmar i Riksbyggen. 
  • Samtidigt förvaltar vi nästan 100 000 hyreslägenheter i många kommuner runt om i Sverige.
  • Vi har 20 000 förtroendevalda och drygt 2 700 anställda.

Bygga hus

Kooperation - vinst är medel och inte ett mål

Kooperation betyder samarbete och kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Det unika med den kooperativa företagsformen är att företaget ägs av de som berörs av verksamheten, att det styrs demokratiskt och att vinsten går tillbaka till medlemmarna.

Det finns sju kooperativa principer som gäller som riktlinjer för kooperationen som helhet och för enskilda kooperativ för att omsätta sina värderingar i handlingar. I Sverige används vanligen den juridiska formen ekonomisk förening när man driver kooperativa företag.

Våra kunder är också våra ägare

Några fördelar med kooperativ företagsform
  • Demokratisk medlemskontroll – Medlemmarna styr verksamheten och deltar aktivt i beslutsfattandet.
  • Långsiktighet – Det är lättare att göra långsiktiga investeringar då vi inte behöver ta hänsyn till nästa kvartalsrapport.
  • Kundnära – Våra kunder är samtidigt våra ägare vilket leder till en nära och långsiktig samverkan.
  • Medlemsnytta i fokus – Målet är inte att maximera vinsten utan att skapa en bra verksamhet för våra medlemmar.
  • All vinst går tillbaka till medlemmarna – Kooperativa företag måste som alla företag vara lönsamma. Men all vår vinst går tillbaka till medlemmarna i form av utdelning på andelskapital och återbäring på köpta tjänster.

Finansiell information

Riksbyggen är ett kooperativt medlemsägt företag. Ägarna får utdelning på sitt andelskapital och andelsägande bostadsrättsföreningar får återbäring på köpta förvaltningstjänster (förutsatt att verksamheten gett ett tillräckligt stort ekonomiskt överskott).

Verksamhetsberättelse 2016

Fakta koncernen 2017

Nettoomsättning 8 377 mkr (7 155 mkr år 2016)
Årets resultat före skatt och återbäring 364 mkr (321 mkr år 2016)
Återbäringen till andelsägande kunder på köpta förvaltningstjänster 10 mkr (10 mkr år 2016)
Utdelning till andelsägare 48 kr/andel (46 kr/andel år 2016)
Eget kapital  5 629 mkr (5 475 mkr år 2016)
Soliditet 43 procent (46 procent år 2016)
Medeltalet årsanställda 2 728 stycken (2 538 år 2016)