Om Riksbyggen

Se filmen

Riksbyggen - Rum för hela livet

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder.

Vår företagsidé

Riksbyggen skapar attraktiva och hållbara boenden för alla.

Våra kärnvärden

 • Långsiktighet
  Vi utvecklar hållbara boenden och tar alltid hänsyn till hur de påverkar helheten på lång sikt. 

 • Trygghet
  Vi är pålitliga och finns alltid nära våra kunder och ägare. 

 • Samverkan
  Vi samverkar aktivt med omgivande samhälle och våra kunder och ägare påverkar verksamheten.

 • Nytänkande
  Vi uppmuntrar och tar initiativ till nya idéer och lösningar för utveckling av vår affär.

Vår historia: 75 år av framåtblickande

I 75 år har Riksbyggen legat i framkant när det handlar om att forma, utveckla, och förvalta framtidens fastigheter och boenden. Inspirationen hämtar vi både i vår rika historia, men framför allt genom att blicka framåt och omfamna ny teknik och utveckling.

Allt började 1940 och i dag utvecklar vi framtidens bostäder

Vi grundades 1940 och samma år byggde vi vår första bostadsrättsförening. Den kooperativa värdegrunden står fast sedan dess. Likaså ambitionen att vara en långsiktig samhällsutvecklare. Riksbyggen utvecklar fortfarande framtidens bostäder och erbjuder hållbara, genomtänkta bostäder som människor kan trivas i under lång tid framöver. I dag är vi också en av marknadens mest anlitade fastighetsförvaltare. Vi hjälper bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare att sköta sina hus och fastigheter bättre, effektivare och lönsammare. Och vi hjälper investerare och kommuner att utveckla sina fastigheter så att människorna som bor och arbetar i dem trivs och mår bra. 

Våra erbjudanden

Vårt engagemang för samhällsfrågor

Riksbyggen deltar i bostadsrättsföreningarnas vardag med förvaltning och föreningsliv. Som medlems- och intresseorganisation verkar vi för bostadsrätten som boendeform och för allas rätt till ett bra boende.

 • Vi arbetar aktivt för att påverka samhällsutvecklingen med målet att alla ska kunna bo tryggt och bra till ett rimligt pris.
 • Vi arbetar för bostadsrätten som boendeform och bevakar våra bostadsrättsföreningars intressen i omvärlden. Ofta driver vi bostadsfrågor tillsammans med andra organisationer för att få bättre genomslag.
 • Vi träffar regelbundet ansvariga politiker och diskuterar viktiga boendefrågor som ekonomi, skatter, bostadsfinansiering, miljö och energi och behovet av att öka tryggheten och tillgängligheten i boendet.
 • Vi arbetar även för att fler ska få bra bostäder i andra länder genom att sponsra We Effect. Vi bevakar och arbetar för att påverka den europeiska bostadspolitiken
 • Vi stödjer stiftelserna Läxhjälpen och Teskedsordern. 

Hållbarhet

Hållbarhet någonting som är en del av vår vardag, någonting som genomsyrar allt vi gör på dagarna. För oss handlar hållbarhet om att förstå och verka i en större helhet. Att förstå att på vår planet finns människor som måste må bra tillsammans. Här finns företag och ekonomier som måste fungera över tid. Och här finns ekosystem som är helt avgörande för vår framtid.

Kooperation - vinst är medel och inte ett mål

Kooperation betyder samarbete och kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Det unika med den kooperativa företagsformen är att företaget ägs av de som berörs av verksamheten, att det styrs demokratiskt och att vinsten går tillbaka till medlemmarna. Det finns sju kooperativa principer som gäller som riktlinjer för kooperationen som helhet och för enskilda kooperativ för att omsätta sina värderingar i handlingar. I Sverige används vanligen den juridiska formen ekonomisk förening när man driver kooperativa företag.

Några fördelar med kooperativ företagsform 

 • Demokratisk medlemskontroll – Medlemmarna styr verksamheten och deltar aktivt i beslutsfattandet.
 • Långsiktighet – Det är lättare att göra långsiktiga investeringar då vi inte behöver ta hänsyn till nästa kvartalsrapport.
 • Kundnära - Våra kunder är samtidigt våra ägare vilket leder till en nära och långsiktig samverkan. 
 • Medlemsnytta i fokus - Målet är inte att maximera vinsten utan att skapa en bra verksamhet för våra medlemmar. 
 • All vinst går tillbaka till medlemmarna – Kooperativa företag måste som alla företag vara lönsamma. Men all vår vinst går tillbaka till medlemmarna i form av utdelning på andelskapital och återbäring på köpta tjänster.

En kort film om Riksbyggens kooperativa värdegrund

Korta fakta om Riksbyggen

Riksbyggen har idag 264 kontor och verksamhet på mer än 400 orter över hela landet. Sammantaget förvaltar vi 176 000 bostadsrätter i 2 730 bostadsrättsföreningar. Av dem är 1552 medlemmar i Riksbyggen. Samtidigt förvaltar vi nästan 100 000 hyreslägenheter i många kommuner runt om i Sverige. Tillsammans med 20 000 förtroendevalda och 2 300 anställda arbetar vi för att tillgodose behov på bostadsmarknaden.

Finansiell information

Riksbyggen är ett kooperativt medlemsägt företag. Ägarna får utdelning på sitt andelskapital och andelsägande bostadsrättsföreningar får återbäring på köpta förvaltningstjänster (förutsatt att verksamheten gett ett tillräckligt stort ekonomiskt överskott).

Fakta koncernen 2016

 • Nettoomsättning 7 155 mkr (6 368 mkr år 2015)
 • Årets resultat före skatt och återbäring uppgick till  321 mkr (181 mkr år 2015)
 • Återbäringen till andelsägande kunder uppgår till 10,0 mkr (12 mkr år 2015) på köpta förvaltningstjänster
 • Utdelning till andelsägare: 46 kr/andel (46 kr/andel år 2015)
 • Eget kapital 5 475 mkr (5 233 mkr år 2015)
 • Soliditeten uppgick till 46 procent (36 procent år 2015)
 • Medeltalet årsanställda uppgår till 2 389 stycken (2 312 stycken år 2015)