Stipendier för idéer om hållbara städer

Riksbyggens Jubileumsfond - Den Goda Staden delar ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering.

Om Riksbyggens jubileumsfond Den Goda Staden

Fonden bildades i anslutning till Riksbyggens 50-årsjubileum 1990 och kapitalet grundades på gåvor från Riksbyggens bostadsrättsföreningar samt organisationer och företag som Riksbyggen samarbetar med. Fonden har en särskild styrelse som behandlar ansökningarna. Styrelsen har representanter både från Riksbyggen och forskningsvärlden och består för närvarande av följande personer:

  • Johan Lindholm, Ordförande i Riksbyggen (fondens ordförande)
  • Leif Linde, Riksbyggens vd
  • Anders Ax, Riksbyggens styrelse
  • Göran Cars, professor i Samhällsplanering och miljö
  • Mikael Norén, Personalrepresentant
  • Filippa Drakander, Riksbyggens styrelse
  • Anna-Johanna Klasander, Arkitekt SAR/MSA, professor
  • Cattis Carlén, Riksbyggen (fondens sekreterare)  

Stipendiater 2017:

1. Hållbara odlingsbäddar på takodling – 70 000 kr

Skapa långsiktigt hållbara odlingsbäddar genom odlingssubstrat som huvudsakligen består av biokol. Biokol är ett inert material och fungerar som en kolsänka och därför har stora miljömässiga fördelar gentemot torv som orsakar utsläpp av koldioxid och näringsämnen.

Stipendiat Love Bergquist är student vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp mellan 2015-2018 på kandidatprogrammet Trädgårdsingenjör – odling.

2. Fritidens potential för social inkludering: En pilotstudie om fritidsaktiviteter bland ungdomar i marginaliserade områden – 80 000 kr

Ungdomars uppväxtvillkor i utanförskapsområden har på senare tid rönt stor uppmärksamhet i det offentliga samtalet, inte minst i spåren av oroligheter bland ungdomar runtom i landet. Med utgångspunkt i ungdomars egna erfarenheter och aktiviteter närmare undersöka hur fritiden spenderas och hur den blir en arena för meningsskapande bland ungdomar boende i ett område präglat av avancerad marginalitet.

Stipendiater Magnus Dahlstedt och Nedzad Mesic är professor Linköpings Universitet respektive doktorand vid Linköpings Universitet. Bägge vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.

3. Praktiskt inriktad bok om hållbar stadsutveckling i befintlig bebyggelse – 200 000 kr

Boken handlar om hållbar stadsutveckling i befintliga stadsdelar och om hur förvaltningsprocessen kan bli en process för ökad hållbarhet. Boken vänder sig till fastighetsförvaltare/fastighetsägare men också till arkitekter, planerare, ideella organisationer och branschorganisationer.

Stipendiat Susanna Elfors är frilans och teknologi doktor i samhällsplanering och miljö vid Kungliga tekniska högskolan / Bagarmossen Resilience Centre.

4. Kommunernas bostadsförsörjningsansvar – var ska alla bo? - 15 000 kr

Redan år 2024 förväntas Sveriges befolkning uppgå till 11 miljoner. Projektet ska undersöka hur lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar påverkar kommunernas handlande och vad det i sin tur får för konsekvenser på bostadsmarknaden i stort. Vilka konsekvenser får kommunernas tydligare bostadsförsörjningsansvar för bostadsförmedlingen, bostadsbyggandet och utnyttjandet av bostäder i det befintliga beståndet?

Stipendiater Lovisa Sjöstedt, Frida Olofsson är studenter vid Lunds tekniska högskola mellan 2012-2017, bägge med inriktning civilingenjör lantmäteriteknik.

5. Självbyggeri 2.0 – 60 000 kr

Med avstamp i den rika historia som självbyggerirörelsen i Stockholm har ska projektet undersöka hur, på vilka sätt, och vad som skulle krävas för att hjälpa enskilda husägare att utveckla sitt område. Ett föreslagande utvecklingsarbete ska ge konkreta bilder av vilken utveckling man kan få till stånd utifrån de boendes perspektiv.

Stipendiater Anna Sundman, Karin Kjellson och Magnus Björkman är arkitekter vid Theory Into Practice AB.

6. Solcellskollen – 138 000 kr

Utveckla en webbtjänst som syftar till att göra det enkelt för bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag att ta fram ett gediget underlag inför investeringar i solceller.

Stipendiater Erik Wallnér, Eric Ahlberg och John Martinsson är verksamma på Solcellskollen Sverige HB. Erik Wallnér är också miljösamordnare vid Chalmers, Eric Ahlberg är Systemutvecklare på Varvet och John Martinsson är masterstudent och systemutvecklare vid Chalmers.

Fler samarbeten